• Sığ ve Derin Temeller
• Derin Kazılar
• İstinat Duvarları
• Kıyı Yapıları
• Şev Stabilite Analizleri
• Oturma Analizleri
• Zemin İyileştirme, Güçlendirme
• Heyelan Çözümleri
• Kaya Düşme Analizleri
• Sıvılaşma Tahkikleri
• Tünel Mühendisliği
• HES ve Baraj Yapıları
• Jeolojik-Jeofizik Hizmetler

Paylaş